Mino Magoroku Kanemoto tanto – Saijo saku

SKU: WAKIZASHI0022-16 Category: