Mino Magoroku Kanemoto tanto – Saijo saku

$20,000.00

SKU: WAKIZASHI0022-16 Categories: , , Tags: , ,