Ko-Shoami tsuba

$850.00

SKU: TSUBA0010-1 Categories: , Tags: ,