Kanemune katana

Nagasa 63.3cm
Moto-haba 32mm
Kasane 5.5mm
Saki-haba 21mm

$4,250.00

SKU: KATANA0004 Categories: , , Tags: , ,