Mei
Yamato (no) kami Yasusada

Tameshi-mei
ōgesa katateuchi setsudan (大袈裟片手打截断)
Yamano Ka Uemon roku ju yon sai Nagahisa Kao (Yamano Nagahisa at the age of 64)
Kanbun 1 nen hachi gatsu hi (a day in August 1661)

12144944_10207791369846904_2232123815200365681_n

DSC_1900

DSC_1901

DSC_1902

DSC_1903

DSC_1904

DSC_1905

unnamed (2)

unnamed (3)

unnamed (4)

unnamed (5)

unnamed

1-body-cut-test

4897283 (1)

4897283

ATT00042