Nagasa: 32cm
Moto-haba: 26mm
Saki-haba: 22mm
Kasane: 5.5mm
Mekugi-ana: 3

PSX_20190121_063948

PSX_20190121_064029

PSX_20190121_064216

PSX_20190121_063232

PSX_20190121_063303

PSX_20190121_063337

PSX_20190121_063531

PSX_20190121_063816

PSX_20190121_063903

PSX_20190121_064109

PSX_20190121_064415

PSX_20190121_064517

PSX_20190121_064552